Registri- ja privaatsusavaldus

Kontrollija nimi

Blåkläder Workwear Center OÜ,
Registrikood: 14089937

Aadress

Peterburi tee 44/4,
11415, Tallinn

Kontaktisik registriga seotud küsimustes

Registri nimi

Blåkläder Workwear Center OÜ isiklik kontaktregister.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Registris olevaid isiklikke kontaktandmeid kasutatakse Blåkläder Workwear Center OÜ turundustegevuseks ja teabeks, et võimaldada Blåkläder Workwear Center OÜ toodete ja teenuste tarnimist ning suhtlemist klientide, sidusrühmade ja partneritega.

Registri andmesisu

Registri andmesisu koosneb järgmisest teabest:

 • Isiku nimi
 • Isiku kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress)
 • teave ettevõtte kohta, mida isik esindab (nimi, äritunnus, tegevusala, töötajate arv, muu kliendisuhte haldamisega seotud sisu).
 • Lisateave (isiku esitatud lisateave, näiteks vabas vormis sõnum või tagasiside)
 • Muud identifitseerimisandmed (nt isiku avalik IP-aadress)
 • Teave küpsiste kohta (lugege rohkem meie küpsiste poliitika kohta)
  Sõltuvalt kasutamise eesmärgist on mõned andmed kohustuslikud, et menetleda juhtumit asjakohasel viisil.

Regulaarsed andmeallikad

Isikliku kontakti enda edastatud teave, müüjate poolt sisestatud müügi- ja esitlustehingutega seoses sisestatud andmed ning veebiteenuse poolt automaatselt kogutud analüütilised andmed.

Andmete töötlemine, avalikustamine ja säilitamine

Andmeid töödeldakse ELis/EMPs ja väljaspool seda vastutava töötleja ja vastutava töötleja volitatud töötlejate poolt (selline kasutamine hõlmab süsteemifailide ja andmebaaside varukoopiaid).

Andmeid avaldatakse järgmistele osapooltele järgmistel eesmärkidel:

 • Blåkläder Workwear Center OÜ kontserni kuuluvad ettevõtetele turundus- ja kommunikatsioonieesmärkidel
 • Blåkläder Workwear Center OÜ kontserni kuuluvate ettevõtete alltöövõtjatele või tellijatele, et võimaldada ja arendada Blåkläder Workwear Center OÜ poolt pakutavate toodete ja teenuste osutamist.
 • Teabe avalikustamine krüpteeritud telekommunikatsiooni, e-posti või muude elektrooniliste vahendite kaudu
 • Käesolevas teatises võivad Blåkläder Workwear Center OÜ töörõivakeskuse tooted ja teenused hõlmata ka tema sidusettevõtete ja tarnijate tooteid ja teenuseid.

Andmeid säilitatakse nii kaua, kui kliendisuhet võib pidada olemasolevaks, ja mõistliku aja jooksul pärast kliendisuhte lõpetamist.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registris olevaid andmeid hoitakse turvalises serveris vastavalt elektroonilise side andmekaitseseadusele haldaja poolt väljastatud kasutajatunnuste taga.

Juurdepääsuõigus

Igal registrisse andmeid esitanud isikul on õigus tutvuda oma registrisse salvestatud andmetega. Taotlus esitatakse e-posti teel kontaktisiku e-posti aadressile. Vaikimisi suunatakse taotlus taotluse saatja e-posti aadressile lisatud isikuandmetele, välja arvatud juhul, kui taotluse saatja on muul viisil tuvastatud.

Õigus teabe parandamisele

Igal registrisse andmeid esitanud isikul on õigus tutvuda oma registrisse salvestatud andmetega ja nõuda nende parandamist. Parandusnõue esitatakse e-posti teel kontaktisiku e-posti aadressile.

Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Isikul on õigus esitada vastuväiteid selle kohta, et vastutav töötleja töötleb teda puudutavaid andmeid otseturunduse, kaugmüügi või muu otseturunduse, turu-uuringute ja avaliku arvamuse küsitluse eesmärgil. Kui isik soovib sellise tegevuse suhtes vastuväiteid esitada, võib ta seda teha, võttes e-posti teel ühendust vastutava töötlejaga.

Blåkläder logotip
Sievi logotip
Peltor logotip
Jalas logotip
Bolle logotip
Tegera logotip
Petzl logotip

Blåkläder-verkkokauppaan

Вы будете перенаправлены в интернет-магазин Blåkläder. Пожалуйста, не забудьте войти в систему. Если у вас нет учетной записи, вы можете запросить ее здесь.

Blåkläder-verkkokauppaan

Teid suunatakse edasi Blåkläderi veebipoodi. Palun ärge unustage sisse logida. Kui teil ei ole kontot, klõpsake uue konto loomiseks siia.